Základní škola a mateřská škola Žichlínek

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Grafomotorický kurz 7.2.2018: O perníkové chaloupce

Grafomotorický kurz je setkáním dětí a rodičů s učiteli při přípravě na samostatný vstup předškoláků do školního života.

Předškoláci poznávají hravou formou školní prostředí a paní učitelky, takže pro žichlínské předškoláky bude přechod do první třídy v rámci budovy ZŠ a MŠ Žichlínek bez stresu ze změny prostředí. Už tak bude pro prvňáčky změn dost a dost. Proto bude v ZŠ Žichlínek otevíraná samostatná první třída s nižším počtem žáků, tedy i s klidnější atmosférou ve třídě. Ta pro ně bude velkou výhodou oproti jiným školám s početnými prvními ročníky. 

Rodiče zase mají možnost poznat své dítě v porovnání s ostatními. Uvidí, jak se o sebe děti umí postarat, zda je jejich dítě samostatné a současně dokáže spolupracovat ve skupině. Nebo jestli je potřeba se zaměřit v přípravě dítěte na jeho sebeovládání, správné návyky či mluvení, rozumnou komunikaci a srozumitelnou výslovnost. A také se seznámí s novou odpovědností, kterou s sebou nese vzdělávání dítěte školní zralosti.

Učitelé zase poznají děti přicházející do první třídy. Ale především budou moci navázat bližší vztah s jejich rodiči. Škola a rodiče jsou pro budoucí prvňáčky oporou, bez které by děti měly mnohem složitější poznání světa prostřednictvím čtení, psaní a počítání. Tedy gramotnosti, díky níž děti udělají po první třídě obrovský skok k samostatnému životu ve společnosti

O perníkové chaloupce
1. grafomotorický kurz

Na začátku setkání se děti představily za pomoci předávaného kaštánku, kdy mohl hovořit pouze ten, kdo jej držel v ruce. Tak se děti učily sebekázni a toleranci vůči ostatním v kolektivu. Umět se představit, vědět, kdo a odkud jsem, je důležité také pro bezpečí dětí. 

Podle básničky děti poznaly, o jakou pohádku se jedná a později se k pohádce vracely, aby rozeznávaly, o kom a o čem se v pohádce mluví a jaké postavy ve které části pohádky vystupují. Pomohlo jim to i v rozlišování dobra a zla, v hledání správných a špatných vlastností pohádkových postav. Tyto vlastnosti děti samy pojmenovávaly. Komunikace dospělých s dětmi, zvlášť usměrňovaná, která pomáhá dětem rozumět, o čem se hovoří a jedná, je v tomto věku nejdůležitější. Děti se učí orientovat v událostech kolem sebe, procvičují soustředění a slyší správnou výslovnost hlásek a slov.

Děti rozvíjely jemnou motoriku i základní matematické představy a správné rozčleňování podle druhu při "plnění džbánků" sbíranými jahodami a borůvkami podle počtu teček na kartičkách, které si sebraly na koberci. Pak nalepovaly na džbánky příslušný počet kuliček vytvořených z barevného krepového papíru.

Aby se děti odreagovaly, odpočinuly si od soustředění při sezení, následovala pohybová chvilka - běh lesem. Při ní si procvičily celé tělo a zahrály si. 

V tomto věku se tvoří základy správného úchopu tužky a sezení u stolu téměř pro celý život. Aby se dětem usnadnilo správné držení tužky, byly pro ně připraveny větší trojhranné tužky a pastelky. Zdá se, že malé ručičky dětí potřebují malé tužky. Ale právě proto, že děti ještě nemají rozvinutou jemnou motoriku ruky, je vhodné začínat psát a malovat většími trojhranně tvarovanými tužkami a pastelkami. Ty dětem usnadní správné držení tužky. 

Nejprve si děti podle básničky rozcvičily ruce, dlaně a jednotlivé prsty. Pak si z prstíků vytvořily zobáček, špetku, jako kdyby solily. Tomuto úchopu se říká špetkové držení tužky. Na internetu naleznete mnoho návodů.

Zde je jeden, který navádí, jak správně psát.

Děti si pak zahrály písmenkovanou. Na koberci byla rozházená písmenka a děti hledaly písmenka, kterými začíná jejich jméno. Toto písmenko pak přepisovaly na proužek papíru. Se správným špetkovým úchopem. Právě tady je velmi potřeba trpělivé nápomoci rodičů až do doby, než se správné držení tužky stane automatismem, který jim bude přirozený.

Na závěr si děti odnesly svůj první domácí úkol - obrázek, ve kterém jsou schovány listy a stromy. 

Ten si spolu s ostatními výrobky vložily do složky, kterou od školy dostaly domů zdarma. Tato jejich osobní složka je bude provázet celým grafomotorickým kurzem.

Děti se slušně rozloučily, k čemu je také vedli příkladem rodiče. Slušné chování a vystupování dětí, to je vizitka výchovy v rodině. V naší základní škole i v mateřské škole jsou děti každodenně vedeny k tomu, aby uměly pozdravit, poděkovat a rozloučit se.

Těšíme se na další grafomotorický kurz, na setkání s pohádkou, které proběhne opět ve středu za dva týdny, tedy 21. 2. 2018.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

ikona_menu Menu